Hács története

Író - szerkesztő: Kubik György

Schäfer családok

Betelepülő család, a családi hagyomány szerint a Tolna megyei Keszőhidegkútról 1828-29-ben települtek az elődök Hácsra.

1857-ben Schäfer Konrad Felsőhácson (az iskola feletti második ház volt az övé), Schäfer Johann Alsóhácson (ott, ahol Vámosiék laknak) birtokolt házat és telket, valamint életfenntartásra kapott földet Felső-József hegyben.

1870-ben a falu alatt, az ún. ház-osztályban is volt telke Schäfer Jánosnak és Schäffer Konrádnak.


1. Schäfer Erzsébet és testvére Kálmán.

Schäfer Erzsébet, férje Koch Mihály, gyermekeik Mária, ...

Schäfer Kálmán kereskedő, hácsi boltos. Felesége ... Mária, gyermekük Éva.

              Schäfer Éva.

schfer_eva.jpg

Schäfer Éva

            Férje Schiszler János, gyermekeik Éva, Katalin.


2. Schäffer János (Finánc) (1883-1953), felesége Varga Eszter (1888-1957).

A család ezen ága a Bereg megyei Gelénesről származik.

Gyermekeik Margit, Mária, Imre, Katalin.

      Schäffer Margit, férje Schäfer Konrád.(L.: lejjebb)

      Schäffer Mária (1922-1995), első férje Rofrits Imre, gyermekük Rofrits Ernő (1948).

      Második férje Kiss Ferenc, gyermekeik Ferenc, Károly.

      Schäffer Imre (1916-1945). A második világháborúban hősi halált halt.

      Neve a katolikus templom hősi emléktábláján olvasható. Felesége ..., gyermekei ...

      Schäffer Katalin (1919-1975), első férje az alsóhácsi Schäfer János, gyermekük Klára.

               Schäfer Klára, férje Kőhegyi János, gyermekük Klára.

      Második férje Ritzeld János (1907-1990), gyermekeik Rezső, János, Katalin, Endre.


3. Schäfer Henrik (1877-), földműves. napszámos. 1910.07.29.-én kivándorolt Amerikába, Fiuméből érkezett a Carpathián. 1912-ben hazatért.

Felesége ..., gyermekeik :  Mária, Konrád , János Henrik, Bálint.


       Schäfer Mária, férje Geiszt János, gyermekeik Irén, Ernő, János, Kálmán, Mária.


      Schäfer Konrád (1910-1986), felesége Schäffer Margit. (Margit második unokatestvére

       volt Konrádnak)

schffer_konrad.jpg

Schäfer Konrád

schfer_konradne_schoffer_margit.jpg

Schäffer Margit

Konrád és Margit gyermekei Irma  és Sára.


             Schäfer Irma (1933).

schfer_irma.jpg

Schäfer Irma

              Férje Goldschmidt Tibor(1930-1999), gyermekük Tibor (1961).


             Schäfer Sára (1935-2001), férje Heizer Géza festő (1930-+).

             Gyermekeik Irma (1956) és Sándor (1962).

 

     Schäfer /Hernádi/ János (1913-1978), postamester. (L.: Hernádi család.)


     Schäfer Henrik (1915-1946), hastífuszban halt meg  a Szovjetúnióban, miután 1945-ben

     Hácsról ún. malenkij robotra vitték.


     Schäfer Bálint, felesége Pfeiffer Erzsébet, gyermekeik Mária, Etel, Eszter.


           Schäfer Mária.

schfer_maria.jpg

Schäfer Mária

            Férje Béri Imre, gyermekük Magdolna.


           Schäfer Etel, férje Grósz Fülöp, gyermekük Éva.

schfer_etel_es_leanya_eva.jpg

Schäfer Etel és leánya, Éva


           Schäfer Eszter (1933).

schfer_eszter.jpg

Schäfer Eszter

            Első házasságából származó gyermeke Erzsébet.

                      Szerdahelyi Erzsébet (1961), férje Horváth Lajos, gyermekeik ...

szerdahelyi_erzsebet_horvath_lajosne.jpghorvath_lajos_szerdahelyi_erzsebet_ferje.jpg

Szerdahelyi Erzsébet és férje, Horváth Lajos.

           Eszter második férje Tuli József, gyermekük József  (1965).  (L.: Tuli család)


4. Schäfer János és testvére, György

Schäfer János (1886-1969) 1910-13-ig testvérével, Györggyel  kint volt Amerikában, az ott keresett pénzből vett 15 hold földet.

Felesége Buchenauer Erzsébet. Gyermekük Erzsébet, aki csecsemőkorában meghalt. 1919-ben örökbe fogadták a négy éves Schwenner Imrét.

          Schäfer Imre (1915-1991).

schfer_imre.jpg

Schäfer Imre katonaképe

             Felesége Fogel Mária (1917-2000), gyermekeik Irén és Margit.

schfer_iren_es_margit.jpg

Schäfer Margit és Irén

                           Schäfer Irén (1936), férje Geiszt Ernő, gyermekük Gyöngyi (1957).

                           (L.: Geiszt család.)

schfer_iren_es_geiszt_erno_1954_novembereben.jpg

Schäfer Irén és Geiszt Ernő


                           Schäfer Margit (1941), férje Kruppai Ernő. 1963-ban házasodtak.

                           Gyermekük Zsolt (1965). Zsolt felesége Vincze Erika, gyermekeik

                                                                     Eszter(1987) és Zita(1997).


Schäfer György Újutcában lakott a családjával. 1910.-ben testvérével, Jánossal kivándorolt Amerikába, 1913 végén jött haza.

Felesége Lang Katalin, gyermekeik János, Henrik,György.


         Schäfer János, közalkalmazott, köztisztviselő.

         Budapestre, majd Budaörsre költözött, Sasvárira magyarosított.

         Leánya Katalin.

                    Sasvári Katalin

        

         Schäfer Henrik (1919-2000) , felesége Szekér Mária (1924-2000).

Henrik családjának 2 hold földje volt, azon gazdálkodott és napszámba járt. Később örökség és vásárlás útján még 4 holdat birtokoltak. 1944 tavaszán behívták katonának. 1945-ben belépett a demokratikus hadseregbe, ebben az évben leszerelt. Ebben az évben házasodtak Máriával. A családi földön gazdálkodott a Tsz megalakulásáig. Akkor vidékre kezdett járni dolgozni, kitanulta a kőműves szakmát. A földet Mária vitte be a Tsz-be, ő lett tsz-tag.

  Gyermekeik Erzsébet, Mária, István.

a_schefer_szulok_schefer_henrik_es_felesege_szeker_maria.jpg

Schäfer Henrik és felesége Szekér Mária.

                 

                  Schäfer Mária (1948) kertész, pénzügyi területen dolgozott.

                  Férje Hartmann Mihály, gyermekeik Mária (1971), Mihály (1972). 

                  Unokáik Jennifer, Klaudia (2008), Dóra (2005), Roland (2009).

                 

                  Schäfer Erzsébet (1949), férje Hajnal János (1949), gyermekeik Viktória (1971)

                  János (1972). Unokáik Bence (1995), Gergő (1998) és Dominika (1995).

                                 

                 Schäfer Henrik István (1952) kamionsofőr, felesége Mátés Klára (1954) óvodai

                 dolgozó, gyermekeik Klára, Gábor.

                         Schäfer Klára köztisztviselő, gyermekei Zoé, Szonja.

                         Schäfer Gábor kamionsofőr, felesége Kiss Annamária.

                         Gyermekeik Zsófia, Gábor.

marika_pityu_es_erzsike.jpg

Schäfer Marika, Pityu és Erzsike.        


        Schäfer György, kőműves, Somogyvámosra nősült. Fia Zoltán.

schfer_henrik_jancsikics_janosne_schfer_gyorgy.jpg

Schäfer Henrik (balra) és Schäfer György 1944-ben.             

                      Schäfer Zoltán


5.Schäfer János felesége Rofrits Erszébet.

Hét gyermekük született : 

       Schäfer Teréz Margit (Gréti néni, férje Schneiker György, gyermekeik Mária és Margit), 

       Schäfer Katalin (Klotz Jánosné, gyermekei Margit, János, Kálmán, Gyula ),

       Schäfer Erzsébet (Molnár Jánosné, gyermekük János),

       Schäfer Mária (Fogel Jánosné, Somogyvámosra ment férjhez, fia János),

       Schäfer Magdolna (Léni néni, Meireisz Imre felesége, gyermekei Magdolna, Imre), 

      

       Schäfer János (1912-1984), 15 holdon gazdálkodó földműves. Községgazdaként a

            községi erdőkre felügyelt Schäfer Gyulával és Koch Gyulával együtt. 1959-ben belépett

            a Tsz-be, ahol előbb kocsis, aztán brigádvezető volt, végül újra az erdőért felelős

            beosztást kapott. Innen ment nyugdíjba és Lellére költözött.

schfer_janos.jpg

Schäfer János

        Felesége Meireisz Erszébet (1915-1993), gyermekeik  Erzsébet, Ilona, Jenő.

schfer_janosne_meireisz_erzsebet_1979-ben.jpg

Schäfer Jánosné Meireisz Erzsébet 1979-ben.


             Schäfer Erzsébet (1935).

schfer_erzsebet_1952-ben.jpg

  Schäfer Erzsébet 1952-ben

                  Férje Reichert Lajos (1929-2000).

                  Gyermekeik Tamás és László. (L.: Reichert család.)


              Schäfer Ilona (1940).

schfer_ilona.jpg

Schäfer Ilona

                Férje a balatonlellei Szilvás Imre, gyermekeik József, Ildikó.

szilvas_jozsef_es_szilvas_ildiko.jpg

Szilvás József és Szilvás Ildikó gyermekkorukban.  

                               Szilvás József (1960) felesége Magyar Magdolna.

                               Gyermekeik Andrea, Zsófia.

                               Szilvás Ildikó (1963).Férje Tóth Csaba,

                               Gyermekeik  Viktória, Máté.


                 Schöffer Jenő (1945) parkettásnak tanult, húsz évig, a leszázalékolásáig a

                 szakmájában dolgozott.. Felesége a gyugyi Lajos Anna, két fiuk Péter és Jenő.

                     Schöffer Péter (1968). (Első felesége Saller Éva elhunyt.)

                     Felesége a lengyeltóti Simon Eszter, gyermekük Henrik (2002).

                            Schöffer Jenő (1969), felesége Somlai Beáta, gyermekeik András (2001) és 

                                                                                                         Anna Gréta (2007).


       Schäfer Éva, férje a polányi Stéger János, gyermeke János.


6. Schäffer Boldizsár (1879-1915) földműves, kivándorolt Amerikába. 1910. április 22.-én Fiuméből érkezett New Yorkba az Ultonia fedélzetén. 1913-ban hazajött, 1914-ben behívták katonának. Hősi halált halt az első világháborúban. Neve olvasható az evangélikus templomnál lévő hősök emléktábláján.

    Felesége Buchenauer Mária, gyermekeik Henrik, Mária.


         Schäffer Henrik (1909-1979), Alsóhácson lakott.

         Első felesége Villant Éva, gyermekeik Pál, Lujza.

               Schäffer Pál, felesége ..., gyermekük ...

               Schäffer Lujza, első férje Kazi József, gyermekük Csilla.

               Második férje ..., gyermekük ...


          Henrik második felesége az ecsenyi Schneiker Erzsébet (1924).

          Erzsébetet a háború után, az ecsenyi német nemzetiségűek kitelepítésekor ún. málenkij

          robotra vitték el az oroszok. Egy oroszországi bányában kellett dolgoznia három évig.

          1949-ben jöhetett haza.

          Gyermekük Erzsébet.

            Schäffer Erzsébet (1955), a tsz-ben és az állami gazdaságban dolgozott, nyugdíjas.

                Férje Makai József (1949) kertész.

                Gyermekeik : Erzsébet (1972) varrónő. Férje Kiss István, gyermekeik Péter (1991),

                                       Dávid (1993), Mátyás (2004).


                                     Anita (1974), első gyermeke Anita (1999).

                                     Férje Csurai József (1967), gyermekeik Nóra (2004), Rebeka (2007).


        Schäffer Mária, férje Koch Henrik, gyermekük Mária (Varsa Józsefné).


7. Schäfer János és testvére, Gyula.

Schäfer János (Alsóhácson lakott a családjával).

Felesége Földvári Margit, gyermekeik Erzsébet , László .

         Schäfer Erzsébet (1938-+). Férje a gamási Mráv Sándor, gyermekei ....

       Schäfer László (1940).

nevtelen.jpg

Schäfer László.

           Felesége ..., gyermekeik László, Mónika.

                     Schäfer László

                     Schäfer Mónika


Schäffer Gyula.Felesége ..., gyermekeik Gizella, Gyula.

          Schäffer Gizella, férje Mohácsi Béla, gyermekeik Árpád. Lajos.

schffer_gizella_es_mohacsi_bela.jpg

Schäffer Gizella és Mohácsi Béla


          Schäffer Gyula

schffer_gyula.jpg

Schäffer Gyula


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 63
Tegnapi: 163
Heti: 1 096
Havi: 1 939
Össz.: 1 231 493

Látogatottság növelés
Oldal: Schäfer családok
Hács története - © 2008 - 2024 - hacstortenete.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »