Hács története

Író - szerkesztő: Kubik György

Irodalom

 

 

1. Szegődményes Szerződés  Hács Község Alapító Levele. Szó szerinti fordítás németről  magyarra. Ismeretlen fordító. 

2. Csánki Dezső szerkesztő.: Magyarország vármegyéi és városai, Somogy Vármegye, Bp. Országos Monografia Társaság, 1914. 

3. Dr. Szita László : Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII. - XIX.    században. Somogyi Almanach 52. szám. Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár 1973. 

4. Schmidt János lelkész : Német telepesek bevándorlása Hessenből Tolna-Baranya-Somogyba a XVIII. század első felében. Gyér 1939. 

5. Szigetvári György építész : Építészeti emlékek Somogyban. A  Somogy Megyei Tanács kiadványa, Kaposvár 1973. 

6. Vogel Eszter : Hács, Faluvizsgálati tanulmány BME  Műemlékvédelmi Szakmérnöki Képzés, Budapest, 2003. 

7. Dr. Jáni János : A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezeteinek      története. Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye. Budapest, 2005. 

8. Vörös  László :  Somogy Megye Főmérnöke 1849 május-decemberi összeírása.    Rajzképe Somogy Megye VII járásra felosztott területének. 

9. Solymár Imre : A Dél-dunántúli németek mentalitása. Völgységi Múzeum,  Bonyhád 2003. 

10. Mérey Klára : A mezőgazdasági munkásság mozgalmai a Dunántúlon 1905-1907-ben. Magyar Történelmi Társulat. Szikra Kiadó,  Budapest, 1956.  

11. Szili Ferenc :  Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavónországba és  Amerikába 1860-1914. Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár, 1995. 

12. Szeghalmy Gyula : Dunántúli Vármegyék. Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala.  Budapest 1939.

13. Tonelli Sándor : Egy álkivándorló feljegyzései. U 512 Fenyő Miksa ajánlása Nyugat, 1910. 24. szám.

14. Harmatta János : Wulfila gót újtestamentum-fordításának töredékei Hács - Béndekpusztáról. Antik Tanulmányok. Bp.1996.

15. Parádi Nándor: A Hács - Béndek pusztai árpádkori edényégető medence.

Arch. Ért. (1967) 20-36.

16. Müller Róbert : A Fonyődi Járás középkori településhálózata. Somogy Megyei levéltár Évkönyve 6. kötet. Kaposvár 1975.

17. Régészeti füzetek I.-XX. Magyar Nemzeti Múzeum.

18. A pannonhalmi Szent Benedek rend történet különböző jegyzetek. UREW.

19. Salamon Á. jelentései, Magyar Nemzeti Múzeum Bp. 1958.

20. Parádi N. jelentései, Magyar Nemzeti Múzeum Bp. 1957.

21. Kocztur Éva : Somogy megye régészeti katasztere. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1964.

22. Pesthy Frigyes : Magyarország helynevei, Magyar Nemzeti Múzeum Bp. 1965. Országos Széchenyi Könyvtár, kézirat.

23. Kanyar József : Somogyi parasztság, somogyi nagybirtok. Tanulmány. Somogy megyei Művészeti Tanács, Kaposvár. 1957.

24. Nagy József tanító : Hács község. Adatok egy helytörténeti kutatáshoz. Kiadatlan kézirat. Hács, 1982.

25. Dr. Gelencsér József  hivatalvezető: Községi bíróválasztás 1848 előtt. Jegyző és Közigazgatás VIII. évf. 4. szám. Magyar Mediprint Kft, Bp. 2006.

26. Bíró Katalin : Úrbéri rendezések az abszolutizmus korában, különös tekintettel a Somogy megyei Lengyeltóti községre. Diploma munka 1992. JATE BTK, Szeged.

27. Szilárd Jenő : Külső-Somogy kialakulása és felszín-alaktana. Budapest, 1967. 25-26.oldal.

28. Magyar Kálmán : Erődítmények, várak, égvárak Tab környékén. XI-XVIII. századi várkutatás Somogy északkeleti vidékén. Előadás.

29. Illik Péter PhD : "Az fiadat az janicsárnyak eladom...". Török fenyegetések és pusztítások a Batthyány-birtokon a XVII. században. Előadás. Piliscsaba, 2010. november 25-26-án, "Batthyány I. Ádám és köre. Konferencia a 400 éve született dunántúli főkapitány tiszteletére." Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Szervezője  a  Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Életmódtörténeti Szakiránya.

30. Szilárd Jenő : Külső-Somogy kialakulása és felszínalaktana. Bp. 1967. 25-26. o.

31. Bona Gábor : Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848-49. Bp. 1987. Zrínyi Katonai Kiadó. 120. o.

32. dr Csallány Dezső : Archäologische Denkmaler der Awarenzeit. Bp. 1956. 120. o. Hács történetéhez a kutatandó fondjegyzék

Somogy Megyei Levéltár

! = első körben  (6,06 ifm)

IV. Fondfőcsoport

14. Csépán István alispán után maradt iratok. 1652-1851    0,40 ifm

16. Igmándy Antal vármegyei jegyző után maradt iratok 1718-1838    0,10 ifm

17. Balázsy István tisztiügyész után maradt iratok 1721-1883    0,12 ifm

19. Zadrubánszky János tisztiügyész után maradt iratok 1800-1842    0,02 ifm

29. Kacskovics Mihály ügyvéd iratai  1808-1836    0,05 ifm

405./d Útlevél-kiállító hatóság iratai    1904-1944  21,80 ifm

418. Lengyeltóti járás Főszolgabírájának iratai 1872-1950  25,88 ifm

V. Fondfőcsoport

278. Lengyeltóti körjegyzőség iratai 1913-1950   3,90 ifm

VI. Fondfőcsoport

220. Lengyeltóti járás gazdasági felügyelőjének iratai   1947.   0,02 ifm

 VIII. Fondfőcsoport

! 315. Hácsi R.K. Elemi Népiskola iratai  1898-1948   0,30 ifm

! 316. Hácsi Ág. Ev. Elemi Népiskola iratai 1913-1952   0,23 ifm

! 318. Hács-Béndekpusztai R.K. Elemi Népiskola iratai   1923-1954   0,04 ifm

IX. Fondfőcsoport

215. Lengyeltóti Ipartestület iratai   1886-1949   2,87 ifm

246. Lengyeltóti Legeltetési Társulat iratai  1943-1950    0,02 ifm

268. Lengyeltóti Keleti Úrbéres Birtokosság iratai  1914-1950    0,05 ifm

X. Fondfőcsoport

65. Gyugyi Olvasókör és „Turul” Sportegyesület iratai 1921  0,01 ifm

109. Lengyeltóti Iparos Kör iratai 1904-1927   0,03 ifm

219. Gamási Vadásztársaság iratai   1945-1948   0,02 ifm

XI. Fondfőcsoport

229. Gamási Hitelszövetkezet iratai  1927-1947   0,11 ifm

273. Lengyeltóti Hitelszövetkezet iratai  1911-1950   0,33 ifm

282. Lengyeltóti Takarékpénztár iratai   1925-1947   0,42 ifm 

XIII. Fondfőcsoport

16. Kacskovics család béndekpusztai ágának levéltára 1721-1932 2,00 ifm

38. Zichy család levéltára  1365-1900   4,85 ifm

XIV. Fondfőcsoport

54. Riba Mária bába iratai   1930-1952   0,01 ifm

XV. Fondfőcsoport

14. Kaposvári szovjet hősi emlékmű építésére vonatkozó iratok gyűjteménye  0,10 ifm

15. Mikrofilm gyűjtemény 

- Községi képviselő testületi jegyzőkönyvek                     1702-1950(1951) 5,39 ifm

- Állami anyakönyvekről készült mikrofilmek                          1895-1974  14,20 ifm

- Somogy m. felekezeti anyakönyveinek pozitív mikrofilm másolata 1711-1895  9,40 ifm

XVI. Fondfőcsoport 

1. Tanácsköztársaság Somogy megye direktóriumának és kormányzótanácsi biztosának iratai  1919  0,40 ifm

XVII. Fondfőcsoport

5. Lengyeltóti Járási és Községi Nemzeti Bizottság iratai  1945-1948    0,04 ifm

405. Lengyeltóti járási Igazolóbizottság iratai 1945-1947 0,,50 ifm

XXII. Fondfőcsoport

! 704. Hácsi Községi Tanács iratai 1950-1968   1,80 ifm

740. Lengyeltóti Nagyközségi Közös Tanács iratai  1950-1987   5,33 ifm

XXIV. Fondfőcsoport

602. Somogy megyei Begyűjtési Hivatal iratai  1948-1956   7,27 ifm

604. Fonyódi Járási Begyűjtési Hivatal iratai  1953-1956   1,35 ifm

746. Községi begyűjtési megbízottak iratai 1946-1956 51,87 ifm

XXV. Fondfőcsoport

15. Fonyódi Járási Ügyészség iratai  1953-1974   9,75 ifm

XXVI. Fondfőcsoport

! 281. Hácsi Általános Iskola iratai 1948-1969   0,15 ifm

! 282. Hács-Béndekpusztai Általános Iskola iratai 1948-1963   0,07 ifm

! 283. Hács-Gárdonypusztai Általános Iskola iratai  1950-1967  0,06 ifm

XXIX. Fondfőcsoport

653. Balatonboglári Állami Gazdaság iratai  1955-1985 113,47 ifm

! 676. Lengyeltóti Állami Gazdaság iratai  1954   0,12 ifm

XXX. Fondfőcsoport

! 59./b. Gamás-Gárdonypusztai Béke Őre Tszcs iratai 1952-1957   0,04 ifm

! 67./a. Hács-Béndekpusztai Petőfi Mgtsz iratai 1955-1957   0,02 ifm

! 67. /b. Hácsi Béke Mgtsz iratai  1959-1968   0,11 ifm

120. Lengyeltóti Somogy Népe Mgtsz iratai 1969-1982   1.19 ifm

XXXII. Fondfőcsoport

! 6. Községi adattár    1948-1980 3,12 ifm

XXXV. Fondfőcsoport

5. MSZMP Fonyódi Járási Bizottságának iratai  1956-1974  6,80 ifm

15. Szociáldemokrata Párt Somogy Vármegyei Titkárságának iratai  1945-1948  0,04 ifm

24. MKP Lengyeltóti Bizottságának iratai  1947-1948 0,01 ifm

34. MDP Fonyódi (Lengyeltóti) Járási Bizottságának iratai  1948-1956  1,63 ifmLinkek:


http://www.gotica.de/pannonicum.html (>17.)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hács
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 11
Tegnapi: 78
Heti: 89
Havi: 2 804
Össz.: 1 217 175

Látogatottság növelés
Oldal: Irodalom
Hács története - © 2008 - 2024 - hacstortenete.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »